Nhà Cổ Đạt Chứng Nhận OCOP 4 Sao Về Du Lịch

Đăng ngày  14/09/2022
bởi Phan Quang Nhựt

Du lịch được định hướng phát triển là nghành chủ lực của đất nước từ nhiều năm qua. Tuy nhiên việc phát triển ồ ạt và không đồng bộ rất dễ dẵn đến những hình ảnh không tốt trong mắt du khách. Hiện nghành du lịch đang cố gắng đào tạo và xây dựng những tiêu chí đế chất lượng sản phẩm du lịch được nâng cao hơn. Bên cạnh những bộ tiêu chí đánh giá Sao của nghành thì hiện nay chính phủ đã mở rộng thêm về bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP cho sản phẩm du lịch. Đây là một diểm mới  để coi sản phẩm du lịch cũng như  là một sản phẩm tiêu dùng ...

Có thể thấy rằng Chứng nhận sản phẩm sản phẩm OCOP là một minh chứng cho việc công nhận một sản phẩm đạt chuẩn..

Vừa qua Nhà Cổ đã hoàn thành tất cả các hạng mục theo chuẩn OCOP và được hội đồng đánh giá công nhận và đề xuất cấp chứng nhận OCOP 4Sao cho sản phẩm du lịch NHÀ CỔ.

Hiện nay NHÀ CỔ BA ĐỨC đã đạt 2 chứng nhận OCOP 4 SAO đó là BÁNH PHỒNG TÔM NHÀ CỔ và DU LỊCH NHÀ CỔ

Bên cạnh đó NHÀ CỔ BA ĐỨC đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để hội đồng đánh giá quốc gia công nhận danh hiệu 

" SẢN PHẨM NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA " cho BÁNH PHỒNG TÔM NHÀ CỔ.

DANH SÁCH CẬP NHẬT SẢN PHẨM OCOP 4SAO :

- SẢN PHẨM DU LỊCH OCOP 4 SAO

-SẢN PHẨM BÁNH PHỒNG TÔM NHÀ CỔ : OCOP 4 SAO 

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Để lại ý kiến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: